Kresy i Polacy na Wschodzie

Stowarzyszenie Sanctus Paulus od początku swego istnienia stara się — na miarę swoich możliwości — nieść pomoc naszym braciom katolikom na ziemiach Ukrainy, Litwy i innych terenów, na których kiedyś jednoczyła chrześcijan, a zwłaszcza katolików, wspólna cywilizacja Christianitas, której przedmurzem była Rzeczpospolita.

Wojna, która wybuchła na Ukrainie w lutym 2022 roku Pańskiego, po bestialskim ataku Rosji na terytorium państwa ukraińskiego, bardzo mocno i jednoznacznie potwierdziła słuszność takich działań. Racją stanu Polaków, ale także innych narodów zamieszkujących terytoria między Bałtykiem i morzem Czarnym, jest budowanie ciężką i systematyczną pracą, solidarności tych właśnie narodów, które tylko wspólnie są w stanie się przeciwstawić rosyjskiemu barbarzyństwu z jednej strony, a zepsuciu i dekadencji współczesnego Zachodu — z drugiej.

Wierzymy, że takie właśnie drobne, ale systematyczne działania zwykłych ludzi, niosących wzajemną pomoc potrzebującym ponad granicami dzielącymi Polskę, Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę, budują solidarność i nadzieję, która staje się wspólną siłą, więzią społeczną, stanowiącą fundament przyszłego ładu i pokoju na tym obszarze. Dlatego Stowarzyszenie Sanctus Paulus wspiera i prowadzi wszystkie możliwe działania, które mają na celu zarówno wzajemną pomoc humanitarną i charytatywną na tych terenach, ale także działania mające na celu promocję i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i tożsamościowego wspomnianych narodów, które może i powinno stać się na nowo fundamentem ich przyszłej przyjaźni i współpracy.

Z tego właśnie powodu Sanctus Paulus już wcześniej wspierał m.in. budowę kościoła św. Jana Pawła II we Lwowie, szkoły na Litwie i Łotwie i inne przedsięwzięcia szerzej opisane w sekcji „nasze dzieła”.

Z drugiej strony, uważnie słuchając orędzia fatimskiego, jesteśmy przekonani, że nawrócenie Rosji i porzucenie przez ten naród barbarzyńskiej drogi przemocy, byłoby — zgodnie z obietnicą Matki Bożej — wielkim dobrem dla całej ludzkości i mogłoby zapewnić na kolejne dziesięciolecia sprawiedliwy pokój na świecie. Dlatego zachęcamy do wspólnej modlitwy w tej intencji.

Napisz do nas!

  Polityka prywatności >>

  Pozostańmy w kontakcie

  Stowarzyszenie Sanctus Paulus
  Adres do korespondencji
  ul. Dolina 35
  85-212 Bydgoszcz

  tel. +48 601 65 79 00
  e-mail: biuro@sanctuspaulus.pl

  KRS: 0000408166
  NIP: 9532635063
  REGON: 341237206

  Bieżące działania statutowe
  i kapitały celowe:

  17 1140 2004 0000 3402 8009 2793

  Kapitał żelazny:
  62 1140 2004 0000 3502 8197 8681 PLN

  SWIFT: BREXPLPWMBK
  07 1140 2004 0000 3712 1427 2860 USD

  SWIFT: BREXPLPWMBK
  02 1140 2004 0000 3912 1427 2852 EUR