Władze stowarzyszenia:

 

Prezes zarządu Piotr Florek
Wiceprezes zarządu, skarbnik Michał Tadeusz Jędryka
Wiceprezes zarządu Paweł Szarapka
   
Członek organu nadzoru Patryk Miziuła
Członek organu nadzoru Albin Zieliński
Członek organu nadzoru Edward Małachowski

 

Dane formalne

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Sanctus Paulus”

Teren działania: Rzeczypospolita Polska i zagranica

Siedziba: Nowa Wieś Wielka

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

KRS: 0000408166

NIP: 9532635063

REGON: 341237206

Nr konta: 17 1140 2004 0000 3402 8009 2793

Statut

Copyright © 2017 Stowarzyszenie Sanctus Paulus
Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.